nuttige informatie over voer voor cavia's - door Voerwaarts.nl

Cavia vs. Konijn

Al is het voor de meeste fokkers wel duidelijk dat er grote verschillen zijn in de voeding van cavia’s en konijnen, toch komen we bij hobbyisten en zelfs in dierenwinkels tegen dat ze met hetzelfde voer verzorgd worden. Er is echter geen voer te bedenken waarbij beide dieren optimaal tot hun recht komen. Los van het feit of de dieren qua omgang en gedrag bij elkaar in een verblijf zouden passen, kunnen we vanuit het voedingsoogpunt sterk afraden de dieren met eenzelfde voer te voeren.

Er zijn verschillen in behoefte van vitamine C, eiwit, calcium en zetmeel. Een cavia kan van zichzelf geen vitamine C aanmaken. Vitamine C moet dus voldoende in de voeding zitten. Een konijn kan zelf wel vitamine C aanmaken, toegevoegde vitamine C is voor een konijn onwenselijk omdat het een belasting is voor met name de nieren. Een regelmatige opname van toegevoegde vitamine C kan voor een konijn toxisch zijn. Naast het verschil in vitamine C zijn er meer wezenlijke verschillen tussen konijnen- en caviavoer. Wat betreft koolhydraten hebben cavia’s ten opzichte van konijnen minder behoefte aan zetmeel.
Een konijn kan met wat hogere calciumgehaltes uit de voeten. Bij cavia’s geeft een hoge calciumconcentratie in de voeding urinaire calciumneerslag wat zich kan uiten in blaasgruis of blaasstenen. Het verdient daarom de aanbeveling calciumrijke ruwvoerproducten zoals luzerne maar met mate te voeren. Konijnenvoer is vaak rijk aan luzerne, en dit is voor wat betreft het calciumgehalte voor cavia’s niet wenselijk.
De hoeveelheid eiwit in een pelletvoeding kan voor konijnen en cavia’s op een zelfde niveau liggen. Echter, eiwit is opgebouwd uit aminozuren en de aminozurenbehoefte bij cavia’s ligt behoorlijk anders dan bij konijnen. Met name de hogere behoefte aan arginine springt eruit bij cavia’s. Zonnebloempitten en zonnebloemzaadschroot zijn relatief rijk aan Arginine. Zonnebloemzaadschroot bevat ten opzichte van luzernemeel bijna de dubbele hoeveelheid van het aminozuur Arginine.

Konijnenvoer is niet optimaal voor cavia’s. De afwezigheid van vitamine C en de aanwezigheid van (vaak) veel luzerne en maïs zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Omgekeerd is caviavoer ook minder geschikt voor konijnen omdat de toegevoegde vitamine C bij permanent gebruik een belasting is voor de darmen en de nieren. Een overmaat vitamine C kan voor een konijn toxisch (giftig) zijn.

Cavia vs. andere knaagdieren
Een cavia is een herbivoor knaagdier net als een degoe en een chinchilla. Er zijn ook omnivore knaagdieren zoals ratten, muizen, hamsters en gerbils. Een generiek knaagdiervoer doet altijd concessies voor een specifieke soort en is daarom geen goed idee. Elk dier heeft zijn eigen behoeftes. Ook tussen de herbivore knaagdieren zitten veel verschillen in voedingsbehoefte.
Door de specifieke eisen die een cavia stelt op het gebied van vitamne C, eiwitkwaliteit en laag zetmeelgehalte is het sterk af te raden om cavia’s met standaard knaagdierenvoer te verzorgen. Algemeen knaagdiervoer wijkt op verschillende punten af van ideaal caviavoer en het vitamine C gehalte is doorgaans veel te laag voor cavia’s.